dissabte, 5 d’abril de 2014

SOM UN CENTRE DE RECURSOS PSICOPEDAGOGICS PER A LES ALTES CAPACITATS

Montserrat Romagosa. Psicopedagoga
La superdotació i les Altes Capacitats ha estat fins ara explicat com un concepte o una característica que té una persona que amb coeficient d'intel·ligència més elevat que el promig de la població.
Des de Gardner fins a Goleman, entre molts altres, ha canviat aquesta idea i la superdotació o les Altes Capacitats, ja no s'estanca només en la intel·ligència, hi ha molt més.
Una persona que obté uns resultats més alts que la majoria, no només sobresurt en això, també té un pensament diferent i una manera de sentir específica.
Això ha portat molts mal entesos i, els nens, ho pateixen força. Des del punt de vista d'incomprensió i el fet de sentir-se sol i poc acceptat.

Darrerament, hi ha hagut una intenció molt clara des del Departament d'Educació i Universitats, d'estudiar estratègies psicopedagògiques per adaptar aquests nens dins del sistema educatiu.

Per això estan formant els professionals per tal que puguin comprendre i atendre aquests nens.

El nostre Objectiu és doncs, unificar tots els esforços i representar-los junts per a que s'esdevingui un lloc per consultar i saber així, cap a on adreçar-se.